રંગ ખુદ પર ચડાવી દુનિયાને રંગીન બનાવુ છું,
મારી આગળ તારી શું ઓકાત માનવી
થોડા જ જીવનને હું રંગીન જીવી બતાવું છું
- પતંગિયું

Gujarati Quotes by Jay Gohil : 843
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now