લોકો આજકાલ લાગણીઓને પણ એજયુકેશન સાથે તોલે છે. પણ કયાં જાણેછે કે એજ્યુકેટેડ તો માણસ એકલો જ હોય છે. લાગણીઓ તો આખી દુનિયામાં અભણ જ હોય છે.

Gujarati Whatsapp-Status by Bindiya : 1179
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now