જ્યારે પોતાના નાનકડાં સંતાનોને લઈને મા-બાપને વેકેશન માં સ્કીલ ડેવલોપમેન્ટ અને ટ્યુશન ક્લાસીસ તરફ દોડાદોડી કરતાં જોઉં છું
ત્યારે ખબર નહીં કેમ,
પણ કાર્બાઇડથી કેરી પકવતા વેપારીઓ યાદ આવી જાય છે.

Gujarati Whatsapp-Status by Dr Vaibhav G Patel : 1128
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now