કર પોતાનો વિચાર, બીજાનો વિચાર હવે મુક એ દિલ,

તારા એ કહેવાતા પોતાના હવે આત્મનિર્ભર થઈ ગયા છે

-પારૂલ ઠક્કર... યાદ

Gujarati Whatsapp-Status by પારૂલ ઠક્કર... યાદ : 111620545
Kamlesh 3 year ago

વાહ..... એકદમ સાચું બેનબા....

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now