#આસમાની
આસમાની છે તારું આલિંગન...
રહે સદાય સંગ તું...
બસ ઝંખના છે એ જ મારી... Bindu A
હોવ હું ઉદાસ જો ક્યારેય...
તો બસ મળે મને સદાય તારું જ
એ આસમાન સમું તારું આલિંગન....

Gujarati Blog by Bindu : 111497027
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now