#આસમાની
આછેરાં વાદળોથી ઘેરાયેલા દ્રશ્યનો દેખાવ છે " આસમાની ",
જેમ તમને આદત છે મારાં શ્વાસમાં રહેવાની, તમારા હૃદયને સાચવીને રાખજો વાલમજી મારાં કે,
ક્યાંક એને સ્પર્શી ન જાય હૂંફ મારાં હૈયાની. આરઝૂ,

Gujarati Thought by Arzoo baraiya : 111497004
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now