પ્રેમીઓને સલામ
અને લવરોને સલાહ

તો પણ તારણ એ જ છે કે

" પ્રેમ પ્રેમ સહુ કરે પ્રેમ જાણે ના કોઈ ,જે પ્રેમી ને જાણે તેનું જીવન સાથઁક હોય "

Gujarati Whatsapp-Status by PUNIT : 697
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now