તારા શબ્દો માત્ર કાન મા સંભળાતા નથી પણ મારા દિલ ને સ્પર્શ કરે છે.તારી વાત હંમેશા મીઠી લાગે છે જે મારા શરીર ને તરબતર કરી દે છે.

Gujarati Quotes by Mehul Dusane : 1355
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now