_ભાંભરું તોય ભીંજવે ભાવે,_
_વણબોલાવ્યું દોડતું આવે,_
_હોય ભલે નો આંખનીય ઓળખાણ,_
_તાણ કરીને લઈ જાય તાણી,_
_વાહ રે ! ઘાયલ *કાઠીયાવાડ* નું પાણી_

Gujarati Quotes by Patel Vijay : 1351
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now