"મળશું કયારેક નસિબ માં હશે તો" એમ કહી ને છુટા પડેલા બે અફાટ પ્રેમ ભરેલાં હૈયા અચાનક પંદર વર્ષે મળ્યા. એક આંખ માં આંસુ સાથે ને બીજું દિવાલ પર ની ફોટોર્ફેમ સાથે.

Gujarati Quotes by Bindiya : 1152
naresh 7 year ago

એકદમ દિલટચ

naresh 7 year ago

એકદમ દિલટચ

Bindiya 7 year ago

Thnks ..botg Of U For Cmments

Zalak bhatt 7 year ago

આ પર થી તો એક કહાની તૈયાર થઈ જાય મસ્ત

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now