#આસમાની

આસમાની વાદળો આવ્યા આકાશ મા
લાવ્યા તારી યાદો ના મિઠા સંસ્મરણો સાથ મા
ઘનઘોર વાદળો થી આકાશ ઘેરાયુ
મારુ હૃદય તારી યાદો મા ઘેરાયુ
ઉપર આકાશ નીચૅ ધરતી
તારી યાદો ની આવી છે ભરતી
વાદળ વરસે મુસળધાર
આંખલડી રડે તારી યાદ મા આજ.

#રાધે

~લલીત જોષી~

Gujarati Poem by Lalit Joshi : 111496989
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now