ચા ભલે ગમે તેટલી ગરમ હોય પણ જો એમા ખાંડ ના હોય તો એ ફિકીજ લાગે ,

એમ માણસ ભલે ગમે તેટલો મોટો હોય પણ
જો એમાં સંસ્કાર ના હોય તો એ નાનો જ કહેવાય

Gujarati Blog by RJ_Ravi_official : 111496882
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now