ક્યારેક તું રતલામ, ક્યારેક તું રોમ છે
ક્યારેક તું મેડોના, ક્યારેક મેરી-કોમ છે
સૂકલકડી તારી કાયામાં, ડબલ-બુલનું જોમ છે
ગમે ત્યારે ફૂટે, એવી તું ટાઈમ-બોંબ છે

Gujarati Shayri by Jayesh Khatri : 96
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now