નજરમાં જ્યારથી પડી છે તારી બ્યુટી
ભૂલો વારંવાર થાય છે, કરવા જઉં ડયુટી
મધરાતે નીકળી પડજે, તૈયાર મારું સ્કુટી
મંદીરમાં લગન કરીશું, ને હનીમુનમાં ઉંટી !

Gujarati Shayri by Jayesh Khatri : 72
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now