શાહરૂખ હસે, રડે, રીસ કરે છે
સલમાન ગર્લ-ફ્રેન્ડ દસ-વીસ કરે છે.
ઈમરાન હાશ્મી જથ્થાબંધ કીસ કરે છે
બંદા રાજકપૂર, ઓન્લી નરગીસ કરે છે.

Gujarati Shayri by Jayesh Khatri : 63
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now