એક નદીએ
બે કિનારાને વાતો કરતા સાંભળ્યા કે
આ નદીના કારણે જ
આપણે ભેગા નથી થઇ શકતા,
પણ
વહેવામાં મસ્ત નદી
એમ કહેવા પણ ના ઉભી રહી કે
હું છું તો જ તમે છો!

Gujarati Shayri by Jayesh Khatri : 163
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now