આજે બજાર માં એક ભાઈ મળ્યા. તેમના શર્ટ ની આગળ અને પાછળ "L" લખેલ હતો. મેં પૂછ્યું કે L કેમ?.

તેમણે ખૂબ સુંદર જવાબ આપ્યો.
જિંદગી જીવતા શીખી રહ્યો છું.

Gujarati Quotes by Darshan Patadiya : 139
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now