હું પણ વહેતો રહું, તો નિર્મળ જળ રહું. પ્રથમ પુસ્તક, વિશ્વ ખોજ, એક જીવન શિક્ષક, આ લઘુ વાર્તા સંગ્રહ છે. Working as a Manager Mechanical maintenance in Reliance industries ltd, Jamnagar. I believe in living a Simple life. હું સામાન્ય જીવન જીવવામાં માનું છું. Life qoutes, 1. In the joy of others lies our own (બીજાના આનંદમાં જ આપણુ સુખ રહેલું છે), 2. જે વ્યક્તિ નુ અંતઃકરણ પવિત્ર છે, વિચાર અને આચાર હકારાત્મક છે. એ સર્જનહારનુ પ્રિય પાત્ર છે, આવી વ્યક્તિઓને ઈશ્વર સતકર્મ માટે નિમીત બનાવે છે.

તું તારા કર્મના લેખ લખ,
આજ તારુ પવિત્ર કર્મ છે,

તું એને ઓળખતા શીખ,
સાચું કે ખોટું કર્મ શું છે એ,

હવે એને તું સ્વીકારતા શીખ,
આજ તારુ પવિત્ર કર્મ છે..

મનોજ નાવડીયા

Read More

જુઠાણું બોલીને ખોટું સમજ્યો,
કે એ તો સાચું છે,

ના દેખાણું પડદા પાછળનું,
કે એ તો‌ સત્ય છે,

એતો રોજ ભ્રમમાં જીવે છે,
કે એ એક એનુંજ માનીને..

મનોજ નાવડીયા

Read More

હું લાચાર બની જાવ છું તેનું કર્મ કરવાં માટે,
જ્યારે તે પોતાની રોજી માટે મને દુઃખ આપે છે,

એ દુઃખ મને એની રોજી સામે જાજુ નડતું નથી,
આથી‌ એનું કર્મ કરવાં હું રોજ ઉભો થઇ જાવ છું,

કોઇનું કર્મ એક જગ્યાએ સ્થિર બેઠું નથી રહેતું,
જે કરે જેવું તે ત્વરીત કે કાલે એવુંજ ભોગવે છે,

આ રોજી માટે મારાથી બીજાને કોઈ દુઃખ ના મળે,
એવું જુદું કર્મ કરી સારું જીવન જીવતો રહું, જીવતો રહું..

મનોજ નાવડીયા

Read More

શુભ સવાર મિત્રો,

મારાં દ્વારા લિખિત લેખ "કલિયુગનો માણસ" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો..

https://www.matrubharti.com/book/19943504/kalyugman

આભાર,

મનોજ નાવડીયા

Read More

રાખે છે આ દૌલતને તું મુઠ્ઠીમાં,
કુદરતનો ખોબો ખુલ્લો જોઈલે તું આકાશમાં..

મનોજ નાવડીયા

"આવતીકાળ અને ગઈકાળને તું પડતી મુક અને આજને તું કિંમતી કર"

મનોજ નાવડીયા

છોડ બનું તો ફૂલ આપું,
ફૂલ બનું તો સુગંધ આપું,

ઝાડ બનું તો ફળ આપું,
ફળ બનું તો મીઠાશ આપું,

વાદળ બનું તો વર્ષા આપું,
વર્ષા બનું તો ધાન આપું,

સૂરજ બનું તો રોશની આપું,
રોશની બનું તો આયુ આપું,

સજ્જન બનું તો વિચાર આપું,
વિચાર બનું તો સુખ આપું...

મનોજ નાવડીયા

Read More

છોડ બનું તો ફૂલ આપું,
ફૂલ બનું તો સુગંધ આપું...

મનોજ નાવડીયા