સ્મશાન,શિખર અને સિંહાસન પર વ્યક્તિ હમેશા એકલો જ હોય છે... INSTAGRAM..ID rudrarajsinh02

પગમાં વાગેલી ઠોકર સાચવીને ચાલતાં શીખવાડે છે.....!!

અને

મનમાં વાગેલી ઠોકર સમજદારીથી જીવતાં શીખવે છે.....!!


- રુદ્ર રાજ સિંહ

Read More

R

નથી આદત મને કંઈ સહેવાની,

છતાં વાત નથી કંઈ કહેવાતી..
-Rudrarajsinh

આંખોથી હસુ છું ને શબ્દોથી સહુ છું..

આ મતલબી દુનિયામાં છતાં હું રહું છું.

લી. રુદ્ર રાજ સિંહ
તા. ૨૨/૦૯/૨૦૨૧

Read More

શબ્દોને પણ અહીં કોણ સમજે છે?

અહીં પાયલ પણ એટલે મૌન રહે છે.

લી. રુદ્ર રાજ સિંહ

माना की दिल को जो अजीज होते है,
मगर दिलके वो बहोत करीब होते है।

बसेरा बसा लेते ही वो लोग जहा अपना,
जहा मंजिल एक सपना होता है अपना।


रुद्र राज सिंह

-Rudrarajsinh

Read More

સમજી સમજી સમજદાર થયો,
સમજી શક્યું ના કોઈ સમજદાર.

સમજી સમજીને થાકી ગયો છું હવે,
અંતમાં નાસમજ બની ગયો છું હવે.લી. રુદ્ર રાજ સિંહ

-Rudrarajsinh

Read More

કોઈ પ્રેમથી જરા ફૂંક મારે તોય બુઝાઈ જઇએ,

બાકી તો કેટલાય વાવાઝોડા અહીં હાંફી ગયા.!

-Rudrarajsinh

બોલેલું અહી બધાને સંભળાય છે,
દિલમાં વિતે એ ક્યાં સમજાય છે?

"ફરક પડે છે "એવું બોલવામાં શું?
આંખોથી સર્વ અહી સમજાય છે.


લી. રુદ્ર રાજ સિંહ

-Rudrarajsinh

Read More