હું એક વાચક છું. નાનપણથી જ મને વાંચવાની આદત પડી. શરૂઆત બાળ સાહિત્ય વાંચવાથી થઈ. બાળપણનો વાંચન શોખ ધીમે ધીમે મને ગુજરાતી સાહિત્યથી લઈને તમામ પ્રકારના વાંચન ખેડાણ માટે આગળ લઈ ગયો. વાંચનની દુનિયામાં રાચવું મને ખૂબ ગમે છે. માતૃભારતીએ મને લખવા માટેનું પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે એના માટે હું માતૃભારતીનો આભારી છું. ખરુ કહું તો મને લખવા કરતાં પણ વાંચવું જ વધારે ગમે છે. હું વાચક છું અને વાચક તરીકે જ ઓળખાવા માગુ છું.

तुझे फुर्सत ही न मिली पढ़ने की 'मन'
हम तेरे शहर में बिकते रहे किताबों की तरह !!

वो अपने फायदे की खातिर फिर आ मिले हम से "फ़राज़"
हम नादान समझे की हमारी दुआओं में असर है!

Promises are meant to be broken.

Top 10

मुख्तसर है राहे मेरी सोच की तुमसे,
सिर्फ़ नज़रिया मिल जाना ही काफ़ी नही।

એક પાંદડું માગ્યુ હોય ને આખી વસંત લઈને આવે એનુ નામ મિત્ર!

यह कह कर मेरा दुश्मन मुझे हँसते हुए छोड़ गया,
के तेरे अपने ही बहुत हैं तुझे रुलाने के लिए।

तेरे नाम के धागे भी खोल दिए हैं हमने,
बन्धनो में इश्क़ अच्छा नहीं लगता हमें!

Be careful with your words. Once they are said, they can only be forgiven, not forgotten.

Top writers!!

-Mukesh