A Visioner, an Observer, writer and shayar. Also interested in ved, Upanishad, and undestanding actual science behind rituals, and art. connect me on instagram @bittushreedarshanik

😊😊😊
thank you so much for supporting and appreciating on Instagram.

epost thumb

લોકો તો કંઈ લખે બાપ!
ઘડ્યો તો કાવ્ય સંગ્રહ.

આજ છતાંય હું લખું,
નવું સહજ એ નામે.

લખું એક કાગળ ફરી,
કેટલાય ગયા દી' વીતી.

ફરી એજ ચોત્રી અક્ષરમાં
ક્યાંથી હમાવું તુજ ભાવ માં?

મધર્સ ડે ના ગાણા થયા,
ફોટો રાખી દેખાડાય બવ.

એક જ દી' માં પર હેત હેલે,
બાકી વરહ તો ક્યાંય ખેલે.

તારું મારું તો શું કવ માં,
મારી વાત તકી પહોંચે બવ.

ક'દી ઘેર તું રાહ જોતી હોય,
જમવા તારે હાથ મળે તો બવ.

લોક અણહમજુ હે આ માં,
માં હારેના દી' દેખાડામાં...

વરહો વીત્યાં કેટલાયના,
પૂછી લ્યો એ હૈયા ને,

લોહી લથબથ ભરેલમાં,
તોય ખાલીપો કેટલોય ર્યે.

એટલું ઝંખું કદી કે આવું તયે
છાતીએ ચાંપી મને વ્હાલ દયે.

મુજ માથું તુજ પગ તળિયે,
માં લગાડી રાખે જીવની લગી.

વાત મારી આ થકી કાગળ,
આધુનિક છતાં પોંચે તને.

જવાબ વળતો તારો,
ચાલશે મને નઈ જો આવે.

થાય જેદી તો બવ નઈ પણ,
હૈયે તારે બસ યાદ ધરજે માં.

મારી વધુ અન્ય પોસ્ટ માટે ઈન્સ્ટાગ્રામ @bittushreedarshanik પર સંપર્ક કરી શકો છો.
#સખી_માં
#બીટ્ટુની મમાં
#લાલીમાં
#દર્શના_માં

Read More

હેપ્પી મધર્સ ડે મમાં...!
👣
🙌🏽
🙏🏾
😊
🥰

https://www.instagram.com/reel/CrqYa48pZS4/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Order this 3 Hindi poetry books defining relationship between mother and her son/daughter.
Let your mom know how special she is to you. What you feel for your mom.

A very special book written for mother son and mother daughter relationship.

click link below of notionpress online store to order yours.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://notionpress.com/store&ved=2ahUKEwiam9iBoOj-AhWSa2wGHZQEBtAQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw1uR2mKatHf_0vSLELAsPZu


Happy mother's day to all. ❤️❤️
#lovemom
#बिट्टू_की_ममा #सखी_मां #लाली_मां #दर्शना_मां

Read More

बिट्टू स्पेशल "मैंगो इलायची मठ्ठा" कल साम को प्रोडक्शन में जाएगा।
₹499/किलो।

बिजनेस के लिए भी मिलेगा।
ऑडर तैयार होते ही इनफॉर्म कर दिया जाएगा। चाहें तो पते पर आ कर ऑर्डर कलेक्ट करें। या फिर..
ऑडर के 4 दिन बाद ऑर्डर डिलीवरी के लिए रवाना कर दिया जाएगा। डिलेवरी चार्जिस अलग रहेंगे।
ऑर्डर के लिए....

संपर्क करे 9586038713 वॉट्स ऐप
अथवा
इंस्टाग्राम @bittushreedarshanik पर मेसेज करे।

Read More

बिट्टू स्पेशल "मैंगो इलायची मठ्ठा" कल साम को प्रोडक्शन में जाएगा।
₹499/किलो।

बिजनेस के लिए भी मिलेगा।
ऑडर तैयार होते ही इनफॉर्म कर दिया जाएगा। चाहें तो पते पर आ कर ऑर्डर कलेक्ट करें। या फिर..
ऑडर के 4 दिन बाद ऑर्डर डिलीवरी के लिए रवाना कर दिया जाएगा। डिलेवरी चार्जिस अलग रहेंगे।
ऑर्डर के लिए....

संपर्क करे 9586038713 वॉट्स ऐप
अथवा
इंस्टाग्राम @bittushreedarshanik पर मेसेज करे।

Read More

Bittu's Special Original Mattha
1. ILAICHI - ₹450/KG
2. Mango Ilaichi (season special) - ₹490/kg

Wholesale price on order above 10 kg.
Business price on order above 20 kg.

To book order message at Instagram account @bittushreedarshanik by clicking on

https://www.instagram.com/bittushreedarshanik

or message on what's number 9586038713.

Read More

बात हर एक करनी जरूरी है।
समाधान और समज निकाल ना जरूरी है,
पर बात करना पहले ज़रूरी है।

इतना तो समझ और सिख चुका बिट्टू है,
वश में नहीं उसे सिर्फ देखना ही पड़ता है।

इतना तो और भी समझ चुका बिट्टू,
प्रयास केवल उचित समय पर ही फल दायी होता है।

तब तक मौन और धैर्य धरे हुए शांत रहते हुए,
अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

सारी परिस्थितियां हमेशा सानुकूल नहीं होती,
ऐसे में स्वयं को शांत बनाए रखना ही उचित है।

कभी यह समय कुछ अधिक लंबा रहता है,
ऐसे में अक्सर स्वयं को संभालने में सहायता जरूरी हो जाती है।

कभी यह भी होता है, समय निकल जाने पर,
उस समस्या की महत्ता भी नहीं बचती।
स्वत: सब सही हो जाता है।

ममा ! आपका बिट्टू इतना समझ चुका है।

आप बिट्टू की ममा है, बेहतर समझती है,
पता है...
कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जरूर कहीं...
बिट्टू चाह के आपकी मदद नहीं कर सकता।

आपको लगे जो सही, बिट्टू है आपका,
मदद की कोशिश जरूर करेगा।

नारायण भी यूं ही अवतार नहीं लेते,
हजार काम करने को एक बार आते है।

समस्याएं सुलझने से पहले अक्सर
उलझती सबसे ज्यादा है।

पर पहले बात सारी होना जरूरी है।

ममा ! बिट्टू इतना समझ चुका है।
बस खुद को विकट स्थिति में भी,
शांत बनाए रखना होता है।

ममा ! आप तो इतनी अच्छी ममा हो!
आपकी ममा कितनी अच्छी होंगी...

बिट्टू तो आपके पास आ सकता नहीं,
आप ममा के पास वक्त क्यों नहीं बिताती?

वो सब ठीक कर देती है।


#बिट्टू_की_ममा #मेरी_ममा #सखी_मां

Read More

https://notionpress.com/read/darshana-maa-part-3?book=published

Part 3 of the book is launched.
Very nice Hindi poetry book!
Must read.

instantly read option available on Notionpress store on order of printed hard copy.

#सखी_मां #लाली_मां ##दर्शना_मां #बिट्टू_की_ममा #motherhood #emotions

Read More