હું છુ કર્મોની કઠપૂતળી...

જોવા જેમને તરસતી હતી મારી આંખો
આવ્યા બધા, જ્યારે મીંચાઈ ગઈ મારી આંખો

- એક મૃત વ્યકિતની વ્યથા

#LifeQuote by Priten

વરસાદ બની ને ભીંજવી દઉં તને
દિલની વાત કહી દઉં તને ❤️

#Shayri By Priten

સાલી મોસમ પણ માણસ જેવી થતી જાય છે.

ક્યારે રંગ બદલે એ કહેવાય નહી.

#priten 'screation

નથી મને કોઈ પ્રત્યે ફરિયાદ
કારણ કે
એવું શું છે મારામાં કે કરે કોઈ ફરી યાદ

#Muktak by Priten

નથી થતું દુઃખ હવે ઉપેક્ષાથી
કારણ કે
લોકો ફક્ત બોલાવે છે કામથી

#LifeQuotes by Priten
#priten 'screation

Quantity કરતા QUALITY મહત્વની છે.

આ વાત સબંધો માટે પણ લાગુ પડે છે.

#Lifequotes By Priten
#priten 'screation

*Satisfaction is purely SELF dependent.*

Nothing external in the world can Satisfy you.

It is your thinking, thoughts, way of thinking, your expectations and your interpretations which give you satisfaction.

Also Nothing external in the world can make you happy or unhappy.

#Lifequotes By Priten
#priten 'screation

Read More

પરિશ્રમ વગર પ્રારબ્ધ પાંગળું છે..

#Life quotes By Priten

*પ્રારબ્ધ* એટલે,
અત્યાર સુધીમાં
(including all past lifes) ,
મન , વચન અને કાયા વડે કરેલા
કર્મોનું સરવૈયું..

#Life Quotes by Priten

વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પછી ઘણું શીખવા મળ્યું

- દરેક વખતે જીતી શકાતું નથી, હાર પણ સિક્કાની બીજી બાજુ છે.
- તમે ૧૦૦ વાર જીતશો અને એક વાર હારશો તો લોકો તમને નિષ્ફળનું label લગાવ્યા વગર નહી રહે.
- હાર પચાવવી અઘરી છે અને જીત પચાવવી એના કરતાં પણ.

- જીંદગીની કોઈ પણ બાજીમાં લોકો માટે આંધળા અને બહેરા અને વિચારશૂન્ય બની જવું જરૂરી છે.
- લોકો તરફ જોવું જ નહી
- લોકો શું કહે છે તે સંભાળવું નહી
- લોકો શું વિચારશે તે વિચારવું નહી

- તમે સફળ થશો કે નિષ્ફળ , લોકોનું એક જ કહેવાનું હશે - "હું ન હતો કહેતો ?"

- સફળતા વખતે તમારી આજુબાજુ એટલાં લોકો હશે કે તમે દેખાશો જ નહી અને નિષ્ળતામા તમારી આજુબાજુ કોઈ નહીં દેખાય.

- તમારી game જેટલી મોટી હશે એટલાં હારવાના chances વધારે - એ સ્વીકારવું રહ્યું.

#Positive Thoughts By Priten

Read More