માતૃભાષા પ્રત્યેનો અનેરો લગાવ... વાંચવા લખવાનો શોખ... પોતાના વિચારોને અનોખી રીતે રજૂ કરી સહુના મનને સ્પર્શવાનો નાનકડો પ્રયાસ...

🙏🌺🏵️જય ચામુંડા માં❤️🕉️🙏
https://www.instagram.com/reel/CqFSsiMBzYHZMNFdhG-c0G5pHWlYZlx2dmjR7w0/?igshid=MDJmNzVkMjY=

https://youtu.be/myy5qIsl5ow
subscribe like follow share my YouTube channel link 🙏

https://youtu.be/upeHP8-6mVE
subscribe like follow share my YouTube channel link 🙏🌺

https://youtube.com/shorts/HCQXPEFjDj0?feature=share
subscribe like follow share my YouTube channel link 🙏