જિંદગી સાવ નાની હે જીવી લે ને મોજથી .

દુર થિ જોસો તૉ સ્ત્રી હમેશા ખુસ દેખાસે‌,પણ તેના હ્રદય ના ખુણામા તૉ તે ક્યાય રડતી હસે.

માનવી ભગવાન ને મંદિર મા ગોતે વા ગોતે ત્યા ગોતે એક વાર પોતાની અંદર ભગવાન કેમ નહિ ગોતતૉ?

ઘટતિ જતી માનવતા ને ,છળ - કપટ ના સમય મા હ્દય જાને હ્દયરોગ બની કટાક્ષ કરતો હોય.

માણસ છિયે મિત્ર એકબીજાની જરુરિયાત તૉ રહેવાની જ છે,મોટી મોટી કંપની પણ ગ્રાહક વિના અધુરી છે.

ક્યારેય રુપ જોય મોહિત ના થવુ , સુંદર મોર પણ સાપ ને ખાય છે.

27 નવેંબર 2014 નિ આ ઘટના કેમ ભૂલાય. 🥀 આશા છે કે ક્રિકેટ મા આવો કાળો દિવસ કોય દિવસ ના જોવો પડે.

પારકા ને શોધવામાં ક્યાક પોતાના જ ખોવાય ગ્યા.🥀

શાંત મગજ ગમે તે સમસ્યા નુ નિવારણ છે.

અધિકાર હોવા છતા "નમ્ર" રહેવુ ,ક્રોધ હોવા છતા "શાંત" રહેવુ.

-એક હુ

જીવન માથી અહંમ અને વહેમ આ બે નિકળી જાય અટલે જીવન જીવવાની એક અલગ મજા આવે.

-એક હુ