Quotes by આર્ય in Bitesapp read free

આર્ય

આર્ય

@aryvardhanshihbchauhan.477925


કોઈ હસાવે તો મને હસવું ગમે છે,
મારુ હસવું અહીં ક્યાં કોઈને ગમે છે.

મારી ગલતી પર સૌ કોઈ ખખડાવી જાય છે,
પોતાની ગલતી પર ક્યાં કોઈ અહી નમે છે.

સૌ કોઈ રક્તના સંબંધો નિભાવવામાં વ્યસ્ત છે,
પારકા ઘરેથી આવેલ અબળા કયા કોઈને ગમે છે.

પોતના સંતાનો ભલે અવગુણ ની ખાણ,
હોય તોય સૌને પોતાના સંતાનો જ ગમે છે.

લી. ચૌહાણ સુરજબા "આર્ય "
#Smile

Read More

હાસ્ય અને રુદનની ભાષા પ્રાકૃતિક ભાષા છે તેને હર,
જીવ સમજી શકે છે પણ હસી ફક્ત મનુષ્ય જ શકે છે.
લી. ચૌહાણ સુરજબા "આર્ય "
#Smile

Read More

વિશ્વમાં વિશ્વાસમાં જ માત્ર એવી,
શક્તિ છે જે માનવીને જીવિત રાખે છે.

બાકી જેના ભાગ્યમાં જે સમય જે ,
લખેલું હોય ઈશ્વર તેને એ જ આપે છે.

દોષ કાઢવો તો સરળ છે સુધારવો મુશ્કેલ છે ,
જે સુધારે છે જિંદગીની દોડમાં એજ તેજ ભાગે છે

ગરીબી ખાનદાની ને દબાવી નથી શકતી મિત્ર ક્ષમા અસમર્થ મનુષ્યનો ગુણ છે અને સમર્થ મનુષ્યને એ ઘરેણું લાગે છે

ઇન્સાન ચંદ્ર સુધી તો પહોંચી ગયો પણ અવની પરના માનવીના હદય સુધી પહોંચવાનું હજુ બાકી છે

મિત્ર ચિંતા જ્યારે હદ વટાવી જાય છે ત્યારે તેની શાખાઓ એટલી બધી ફૂટી નીકળે છે કે મગજ ને પણ દોડવાનો થાક લાગે છે

સાચું બોલવાની પણ એ રીત હોય છે એને,
એવી રીતે ન બોલાય કે કોઈને અપ્રિય લાગે.

કારણ કોઈની ટીકા કરીએ ત્યારે આપણી અજ્ઞાનતા છતી ના થઈ જાય એની પણ
હવે તો મને બીક લાગે છે.

કોઈનો સ્નેહ ક્યારેય ઓછો નથી હોતો,
આપણી અપેક્ષાઓ જ વધારે હોય છે .

બાકી સોનુ ગાય અને જમીનનું દાન તો સુલભ છે અવની પર પણ મને અભયદાન આપનારા માણસો દુર્લભ લાગે છે .


લી..... સુરજબા ચૌહાણ "આર્ય "

Read More

શિશુને ખોળે લઈને સ્તનપાન કરવાતી
માતાના દ્રશ્યમાં આખું સર્ગ સમાયેલું છે
અને સાસરે જતી દિકરીની અમી ભરેલી
આંખમાં આખું ભ્રહ્માંડ છુપાયેલું છે"
✍️ચૌહાણ સુરજબા "આર્ય "

Read More

બાપ એટલા માટે કમાય છે કે મારા ગયા પછી,
મારા સંતાનોને કોઇ આગળ હાથ ના ફેલાવો પડે.

માં એટલા માટે સંતાનોને સંસ્કાર આપે છે કે મારા,
ગયા પછી મારા સંતાનો પર કોઇ હાથ ના ઉપાડે.

✍️ચૌહાણ સુરજબા" આર્ય "

Read More

"માણસ પૈસાને ભેગા કરે
પૈસા માણસને નોખા કરે"
લી. ચૌહાણ સુરજબા "આર્ય "
#Relationship

"સંબંધોમાં સમજ કબીર અને
તેમના પત્ની જેવી હોવી જોઈએ"

કબીર ને ઘરે એક ભાઈ લગ્ન કરવા માટે સલાહ લેવા આવ્યા. કબીર ને કહે મારે લગ્ન કરવા છે, સલાહ આપશો. કે લગ્ન કરવા કે નહીં તો કબીર કંઈ બોલ્યા નહીં.

થોડીક વાર થઈ તો એમને પત્નીને કહ્યું દીવો લઇ આવો. એમના પત્ની દીવો મૂકીને જતા રહ્યા.

થોડીવાર પછી કબીરે કહ્યું આ દિવો પાછો લઈ જાવ. કબીરના પત્ની દિવો પાછો લઈને જતા રહ્યા.

એટલે જે સલાહ લેવા આવ્યા હતા. એ ભાઈ થી ન રહેવાય એટલે કબીર ને કહ્યું.

"તમે આ ખરા બપોરે દીવો કેમ મંગાવ્યો"

એટલે કબીર તે ભાઈને કહ્યું.

" કે આ પ્રશ્ન તમે પૂછે પણ મારી પત્નીએ પૂછ્યું. તો પહેલા ભાઈ કહે ના. ત્યારે કબીર સાહેબે કહ્યું.

" આના જેવી મળે ને તો કરી લેવાય લગ્ન નકર ન કરાય "
લી. ચૌહાણ સુરજબા "આર્ય "
#Relationship

Read More

હાથ જ્યારે પોતના કાળજાના કટકા પર ઉપડે,
ત્યારે પ્રેમ અને સંસ્કારની છાપ છોડી જાય છે.
પણ કર જ્યારે બીજાનાં કાળજાના કટકા પર ઉપડે,
ત્યારે કાયતરતા અને ઉદંડતાની નિશાની બની જાય છે.
લી. ચૌહાણ સુરજબા "આર્ય "
#Relationship

Read More

કોઈ પોતાના ગુમાવેલા સ્વજનો માટે રડે છે
તો કોઈને પોતાના જીવતા સ્વજનો જ નડે છે
અહીં ક્યાં કોઈને મન ગમતું મળે છે આતો
કુદરત આપે આપણા કર્મો પ્રમાણે એનાથી
કામ ચલાવવું પડે છે.
લી. ચૌહાણ સુરજબા "આર્ય "
#Relationship

Read More

મિત્રો આજે ખુશીઓ અને સબંધીઓ અમારી પાસે પણ હોત પણ જયારે પૈસો અને પ્રતિષ્ઠા વહેંચાતી હતી ત્યારે અમે સંસ્કાર લેવા રોકાઈ ગયા હતા. લી. ચૌહાણ સુરજબા "આર્ય "
#Relationship

Read More