મને પહેલેથી જ લેખન અને વાચન નો બહુ શોખ રહયો છે...માતૃભારતી ના કેટલાક મિત્રોએ મને motivation આપયુ તે બદલ તેમનો આભાર વયકત કરુ છુ...અને માતૃભારતી એ મને મારા વિચારો રજૂ કરવાની તક આપી તે બદલ હુ માતૃભારતી ની આભારી રહીશ....મે કેટલીક સામાજીક વાતૉ પણ લખી છે...

जहा खुद को साबित करना पड़े
वो रिश्ता
जल्द ही टूट जाता है..

-Anurag Basu

अगर कोई आप पर आंखे मूंद कर विश्वास करता है
तो इसका मतलब ये तो
बिल्कुल भी नही है
की
वह बेवकूफ है
पर ये है की
वह हद से ज्यादा आपसे करता है प्यार....
आप पर करता है जान निसार...
ANURAG BASU**

Read More

ढूंढने की मुझे तु कोशिश न कर....
खुद भी खो जायेगा...
मन पर राज हमारे
हमारी जान का है...
वो उच्च स्थान कोई और न ले पाएगा...
हमारे प्यार पर हक जिनका है
वो ही हमेशा हकदार रहेगा....
मर भी जाऊ अगर
तो भी दिल में तो वो ही
दिलदार रहेगा....

-Anurag Basu

Read More

हर बार दोष ,रावण पर ही क्यों लगाया जाए🤔
कुछ अपने अंदर भी झांक लिया जाए🙄
हद तो सीता माता ने पार की थी 😟
तभी तो रावण के द्वारा उठाई गई थी😣
वरना
लक्ष्मण ने तो अपने भाभी के लिए
लक्ष्मण रेखा खींची ही थी🤗
पूरे संसार में कोई भेद सके, वो रेखा
किसी में भी ताकत नहीं थी🤨
सुनो लड़कियो🤗
आपके माता पिता ने जो खींची है आपके लिए एक रेखा🤷
समझना न उसको कभी भी बंधन🙅
पार न करना कभी भी मेरे यार..👍
नही तो रावण तो है ही उठा ले जाने
को बाहर तैयार😟
अनुराग बासु***

Read More

"જે ચાહીએ એ બધુ
ક્યાં મળે જ છે..?"
એવું વિચારીને પ્રયત્નો કરવાના જ છોડી દેવા...
એ ક્યાં યોગ્ય જ છે??🤔
આ નિરાશા જનક વાત છે...🙄
જે ચાહીએ, એ મેળવવા માટે મન થી પ્રયત્ન કરીએ
તો મળે જ છે....
Be positive...

-Anurag Basu

Read More

🤷😅🙄😂👇