માં મને આશ એક તુજ તણી હે શારદા રહે અમ કવિ ગણ સાથ જન્મ જન્મ....જય માં શારદા....

જીવન એટલે શું ?
જવાબ : જીવણ જ જીવન છે !

-Ashvin M Chauhan

બસ કૃષ્ણ ને જોયો નથી રૂબરૂ મે ! પણ આજેય યે વૃંદાવન ની એક એક ગોપી ની પ્રતિમા માં જોયો છે .....

-Ashvin M Chauhan

અગર ચાણક્ય કે માર્ગ પર ચલને કી હિંમત હો તબ અપને આત્મા સન્માન કે લિયે ચિતા મે જલને કી ભી હિંમત હોની ચાહીયે .....ચાણક્ય નીતિ

Read More

‍ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः

विष्णु नटराज

epost thumb

वह अविनाशी हैं
वह अजन्मा है
जिसे दुनिया पुकारती है कृष्ण के
नाम से पर में तो पुकारती हूं
गीरिधरलाल से .....
मीरा
एक कृष्ण भक्त
#અભિવ્યક્તિ

Read More

वह अविनाशी हैं
वह अजन्मा है
जिसे कृष्ण कहते
तो कोइ कहता है
गोविंदा

તું હિ કાળ
તું હિ મહાકાલ
તું હિ રખવલા
તું હિ તારણહાર હૈ
જય મહાકાલ